Stan jamy ustnej to twoja wizytówka

Elementem ciała, który w kontaktach z innymi osobami wysuwa się na pierwszy plan, jest twarz. Rozmawiając z…