Nowoczesny ośrodek chirurgii endoskopowej

Przez kilkanaście ostatnich lat dokonał się ogromny postęp w diagnostyce i leczeniu urazów narządów ruchu, a zwłaszcza…