Jak można leczyć starczowzroczność?

Starczowzroczność nazywana jest również starowzrocznością albo prezbiopią (lub presbiopią, presbyopią). Wynika ona z naturalnego procesu starzenia narządu…