Dna moczanowa choroba z dostatku

http://artretyzm.pl/diagnozowanie-dny-moczanowej/

Już Hipokrates określił dnę moczanową mianem choroby z dostatku. Choć medycyna odnotowała ogromne postępy, ta choroba wciąż jest uciążliwa i bolesna. W przypadku artretyzmu mamy do czynienia z chorobą cywilizacyjną.

Z przeprowadzonych badań wynika, iż do rozwoju dny moczanowej przyczynia się niewłaściwe odżywianie. Nadmierne spożywanie alkoholu, kawy i mięsa, zwłaszcza wieprzowiny, sprzyja artretyzmowi. Udowodniono, iż osoby, które korzystają z radykalnych diet, są bardziej narażone na atak dny moczanowej niż ludzie niepodejmujący takich kuracji.

Z danych statystycznych wynika, iż mężczyźni po 45. roku życia 20-krotnie częśćiej zapadają na artretyzm niż ich rówieśniczki. Wprawdzie dna jest chorobą nieuleczalną, ale zmieniając tryb życia i modyfikując dietę, możemy uniknąć bolesnych napadów i groźnych powikłań.

W przypadku dny moczanowej, zwanej też podagrą, mamy do czynienia ze schorzeniem przemiany materii. Wynika ono z nadmiernej produkcji kwasu moczowego, którego nadmiar odkłada się w postaci złogów w stawach i tkankach okołostawowych. Z przeprowadzonych badań wynika, iż kryształu mleczanu sodu inicjują proces zapalny.

Do objawów dny moczanowej zaliczamy:

1) zaczerwienienie,

2) obrzęk,

3) gwałtowne bóle.

Współczesny tryb życia sprzyja rozwojowi artretyzmu. Nasi przodkowie, w przeciwieństwie do nas, nie mogli sobie pozwolić na codzienną konsumpcję mięsa i kawy.

Zapraszamy do współpracy!

Biuro
ul. Żniwna 3, 45-763 Opole Tel: 789 457 741
© Copyright Artretyzm czyli dna moczanowa 2020